tacr_logo_czlogovugtk

 

 

Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RÚIAN

(2012-2014)

TB01CUZK004: Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RUIAN

 

Projekt si klade za cíl výšit užitnou hodnotu, interoperabilitu adres a zpřístupnit jejich data uživatelsky přívětivější cestou na základě poznatků evropského projektu EURADIN. Tedy uzpůsobit datovou strukturu informací o poštovních adresách pro evropskou výměnu dat požadavkům projektu EURADIN v podmínkách RÚIAN, včetně metainformačního sytému navrženého v rámci projektu eContentplus.


Název projektu:
"Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RÚIAN"

Doba řešení: duben 2012 - listopad 2014

Výsledky řešení
Průběh řešení

Řešitelský tým
Kontakty

__________________________________________________________________________

Výsledky řešení

Etapa 1

1.1 Analýza stávajícího vedení adres

1.2 Identifikace nejlepších postupů a vzorů

1.3 Ekonomický odhad nákladů stávajících způsobů vedení adres

Etapa 2

1.4 Shromáždění požadavků na datový model dle INSPIRE, EURADIN, RÚIAN

2.1 Harmonizace datového modelu - článek

2.2 Realizace datového modelu - vytvoření a naplnění databáze vzorovými daty

Etapa 3

2.3 Testování a evaluace datového modelu a navržených harmonizačních procesů

2.4 Vytvoření obchodního modelu - Certifikovaná metodika

2.5 Vytvoření profilu metadat

Etapa 4

2.6_3.1 Implementace obchodního modelu - Funkční vzorek

3.2 Zdokumentování procesů využití služeb - Ověřená technologie

Etapa 5

3.3 Otestování a zhodnocení přínosů řešení na národní úrovni s partnerem - článek

3.4 Promítnutí výsledků do předpisů nelegislativní povahy - výstup dle RIV pod označením H

3.5 Vytvoření výstupní dokumentace a prezentace projektu - článek

 

___________________________________________________________________________

 

Průběh řešení

Etapa 1

1.1 Analýza stávajícího vedení adres

-          Identifikace společností k průzkumu

-          Dopis - vytvoření a rozeslání

-          Návštěva firem - konzultace dotazníkových možností

-          Vytvoření dotazníku

-          Vyplnění dotazníku - firmy

-          Vyhodnocení dotazníkové akce

 

1.2 Identifikace nejlepších postupů a vzorů

-          Seznámení se s výsledky dotazníku

-          Upřesnění vzoru společně s firmou (firmami)

 

1.3 Ekonomický odhad nákladů stávajících způsobů využití adres

-          Odhad nákladů pro ostatní subjekty - firmy

-          Závěrečná zpráva za rok 2012

-          Závěrečná zpráva - kontrola

Etapa 2

1.4 Shromáždění požadavků na datový model dle INSPIRE, EURADIN, RÚIAN

-          Analýza datového modelu RÚIAN (vfr, xml, csv, VDP)

-          Analýza datového modelu EURADIN

-          Analýza specifikace dat adres INSPIRE

-          Sumarizace podkladů

Přístupové body

-          Analýza naplnění přístupových bodů

-          Verifikace tříd přístupových bodů a jak jsou umísťovány

-          Návrh možností doplnění přístupových bodů

 

Dotazníkové šetření, schůzky s uživateli

-          Požadavky oslovených subjektů na rozšíření funkcionality RÚIAN

 

2.1 Harmonizace datového modelu – článek

-          Článek

 

2.2 Realizace datového modelu

-          Výběr území pro naplnění vzorovými daty

Etapa 3

2.3 Testování a evaluace datového modelu a navržených harmonizačních procesů

-          Programový aparát EURADIN

 

2.4 Vytvoření obchodního modelu - Certifikovaná metodika

-          Využití databáze RÚIAN pomocí webových služeb - Certifikovaná metodika

-          Certifikační list

 

2.5 Vytvoření profilu metadat

-          Vytvoření profilu metadat

Metadatové profily pro datovou sadu EURADIN a jednotlivé webové služby

-          Metadatový profil pro datovou sadu EURADIN

-          Metadatový profil pro webovou službu Geokódování

-          Metadatový profil pro webovou službu Sestavení adresy

-          Metadatový profil pro webovou službu „Fulltextové vyhledávání“

-          Metadatový profil pro webovou službu Validace adres

-          Metadatový profil pro webovou službu Ověření existence identifikátoru adresy

-          Metadatový profil pro webovou službu Blízké adresy

Etapa 4

2.6 - 3.1 Implementace obchodního modelu - Funkční vzorek

-          Server RÚIAN Toolbox 

3.2 Zdokumentování procesů využití služeb - Ověřená technologie

-          RÚIAN Toolbox - Ověřená technologie procesů využití služeb

-          RÚIAN Toolbox - Protokol o ověření

-          RÚIANDownloader

-          RÚIANDownloader - Protokol o ověření

-          RÚIANImporter

-          RÚIANImporter - Protokol o ověření

-          RÚIANServices

-          RÚIANServices - Protokol o ověření

-          Ověření funkčnosti služeb

Etapa 5

3.3 Otestování a zhodnocení přínosů řešení na národní úrovni s partnerem - článek

-          Článek

3.4 Promítnutí výsledků do předpisů nelegislativní povahy - výstup pod označením H

-          Zpráva o uveřejnění

3.5 Vytvoření výstupní dokumentace a prezentace projektu - článek

-          Článek

___________________________________________________________________________

Řešitelský tým

Řešitelský tým do 30. 04. 2013

Firma

Jméno

Telefon

E-mail

VÚGTK

Ing. Tomáš Cajthaml - hlavní řešitel

226 802 314

Tomas.Cajthaml@vugtk.cz

VÚGTK

Ing. Radek Augustýn

226 802 351

Radek.Augustyn@vugtk.cz

VÚGTK

Ing. Radek Makovec

226 802 319

Radek.Makovec@vugtk.cz

VÚGTK

Ing. Tomáš Vacek

226 802 319

Tomas.Vacek@vugtk.cz

VÚGTK

Ing. Jaroslav Zemek CSc.

226 802 317

Jaroslav.Zemek@vugtk.cz

VÚGTK

Jaroslava Matesová

226 802 312

Jaroslava.Matesova@vugtk.cz

VÚGTK

Ing. Jusuf Karavdić

226 802 316

Jusuf.Karavdic@vugtk.cz

Řešitelský tým od 01. 05. 2013

Firma

Jméno

Telefon

E-mail

VÚGTK

Ing. Radek Augustýn - hlavní řešitel

226 802 314

Radek.Augustyn@vugtk.cz

VÚGTK

Ing. Radek Makovec

226 802 319

Radek.Makovec@vugtk.cz

VÚGTK

Ing. Tomáš Vacek

226 802 319

Tomas.Vacek@vugtk.cz

VÚGTK

Ing. Jaroslav Zemek CSc.

226 802 317

Jaroslav.Zemek@vugtk.cz

VÚGTK

Jaroslava Matesová

226 802 312

Jaroslava.Matesova@vugtk.cz

VÚGTK

Ing. Jusuf Karavdić

226 802 316

Jusuf.Karavdic@vugtk.cz

___________________________________________________________________________

Kontakty

Adresa

Zastoupen

Telefon

E-mail

Řešitel úkolu:
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ,
TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.
Ústecká 98
250 66 Zdiby

Ing. Karel Raděj, CSc.
(ředitel VÚGTK)

226 802 301

Karel.Radej@vugtk.cz

Zadavatel úkolu:
ČR - Technologická agentura
Evropská 1692/37
160 00 Praha 6

Ing. Rut Bízková
(předsedkyně TA ČR)

234 611 111

bizkova@tacr.cz

ČR - Technologická agentura
Evropská 1692/37
160 00 Praha 6

Program BETA:
Ing. Ivana Kohoutová

234 611 619

kohoutova@tacr.cz