Technologie plánování provozních dat s využitím informačního modelu železniční tratě pro správu její infrastruktury.

(Rok 2020)


Řešitel úkolu:
Spoluřešitel:
Spoluřešitel:
Ing. Jiří Lechner, CSc.
Ing. David Vilím, GEOLINE s.r.o.
Ing. Boris Čajánek, JHMD a.s.Aktualizováno: