Rok 2020Zpět na úvodNazev úkolu

Popis výsledků

Dílčí výsledky řešení a využitá dokumentace

Obchodně - technické aktivity

Zápisy z jednání

Průběžná zpráva o řešení projektu

Výsledky projektu

Audit