EUROPEAN ADDRESSES INFRASTRUCTURE - EURADIN

je projekt spolufinancovaný EU programem eContent-plus


   Partners Firma Stát
Řešitel projektu: 01 Government of Navarra Spain
Spoluřešitelé projektu: 02 TRACASA (Trabajos Catastrales S.A.) Spain
03 IGN (National Geographic Institute/ National Centre of Geographic Information) Spain
04 ICV (Valencian Cartographic Institute) Spain
05 Bezirksregierung Köln, Abteilung 7 GEObasis.nrw (BR Köln- GEObasis) Germany
06 DECA (Danish Enterprise and Construction Authority) Denmark
07 GMCB (Grontmij / Carl Bro A/S) Denmark
08 Regione Piemonte Italy
09 Regione Lombardia Italy
10 Norwegian Mapping and Cadastre Authority Norway
11 Lantmäteriet (National Land Survey) Sweden
12 PRC (Population Register Centre) Finland
13 VUGTK (Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography) Czech Republic
14 IGP (Instituto Geográfico Portugués) Portugal
15 Kadaster Netherlands
16 BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) Austria
17 LGIH/IA (Local Government Information House/Intelligent Addressing Ltd) England and Wales
18 IGN-France (Institut Géographique National) France
19 SLS (State Land Service) Latvia
20 EUROGI
21 NAVTEQ Netherlands
22 INTERGRAPH Spain
23 TELEFONICA Spain
24 CSI Piemonte Italy
25 SECR (State Enterprise Center of Register) Lithuania
26 FÖMI Hungary
27 GEOX Hungary
28 UNL Portugal
29 Spanish Directorate General for Cadastre Spain
30 Regione Toscana Italy


Cílem projektu je vytvořit širokou evropskou síť nejlepších zkušeností, využít její zkušenosti ohledně definice, vedení a údržby adres za účelem analyzovat, vybrat, syntetizovat a dokumentovat ty nejlepší. Dalími cíli je též vytvoření návrhu pro harmonizaci evropských adres a uplatnění navrženého modelu pomocí pilotní evropské gazetteerové služby zpřístupňující adresy evropských zemí/regionů.